back to home dude

Mushbits 2

Mushbits 2

Om Mushbits 2

Använd din mus för att släpa en rutt för Mushbits. Tänk noga efter och se till att du har kvar en väg i rätt färg så att alla Mushbits kan få tag i deras glassar i det här pusselspelet!