back to home dude

Mummies Escape

Mummies Escape

Om Mummies Escape

Använd dig av Tom Jones och hans vänner för att samla alla skatter i det här spelet! Låt de rätta personagerna falla ner för att pussla dig en väg genom nivån och försök så att tjäna den högsta poängen. Lyckas du att få tre stjärnor i varje nivå?