back to home dude

Mullvad versus Lava

Mullvad versus Lava

Om Mullvad versus Lava

Hjälp mullvaden! Vulkanen har fått ett utbrott och grottan fylls med lava. Mullvaden måste hela tiden klättra högre för att inte ramla i lavan!