back to home dude

Muddy Business

Muddy Business

Om Muddy Business

Sätt de leriga grisarna strategiskt i fältet, så att raderna i fältet blir fulla. Om en rad är full, får du poäng för det. Och ju fler poäng desto bättre. Lyckas du att få en högre poäng än alla dina vänner?