back to home dude

Mr and Mrs Tart

Mr and Mrs Tart

Om Mr and Mrs Tart

Mr. och Mrs. Tart har äntligen hittat varandra. De befann sig i en situation där allt var dystert. Tills de hade funnit varandra. Sök i varje nivå ett sätt där ni båda kan komma undan. Kärleken övervinner allt.