back to home dude

Mountain Monster

Mountain Monster

Om Mountain Monster

I den här vagnen måste du så snabbt som möjligt köra till slutstreck. Ge extra gas på kullar och se till att du styr i de rätta ögonblicken. Så förhindrar du att du välter och så förlorar du ingen hastighet.