back to home dude

Motor Beast

Motor Beast

Om Motor Beast

Det här fordonet är så stadigt att det nästan är omöjligt att inte nå målet. Ändå lyckas det inte alltid. Skrota alla fordon och föremål som du träffar på vägen och kör så snabbt som möjligt till slutpunkten.