back to home dude

Morax And Murmur

Morax And Murmur

Om Morax And Murmur

Ta rollen som Morax och ta upp striden med fienden! Skicka olika hantlangare mot dina motspelare och samla deras själar så fort de har dödas! Utnyttja otaliga specialoperationer och erövra den fientliga fästningen!