back to home dude

Mooble

Mooble

Om Mooble

Försök finna rätt ordning på max tio steg. Blå indikerar att färgen är rätt, men platsen är fel. Vit indikerar att både färg och plats är rätt.