back to home dude

Monty's Moon

Monty's Moon

Om Monty's Moon

Monty vill jätte gärna en flickvän och han beslutar sig för att flyga till månen så att han kan hitta en där! Hjälp honom att nå sitt mål genom att undvika hinderna och att samla så många bananer som möjligt. Kan du vinna alla 20 priser?