back to home dude

Monsters Wheels

Monsters Wheels

Om Monsters Wheels

Ska du som först över mållinjen? Viktigt är att du får en så hög poäng som möjligt. Det kan du göra genom att samla ihop mynt, men också genom att utföra tuffa stunt. Ju svårare stunt, desto mer poäng kommer du att få.