back to home dude

Monster's Den: Chronicles

Monster's Den: Chronicles

Om Monster's Den: Chronicles

Ta rollen som en av de många personagerna och bana dig en väg genom fängelsegångarna! Ta upp striden mot ändlösa fiender och turas om att anfalla varandra!