back to home dude

Monsterland 2: Junior Revenge

Monsterland 2: Junior Revenge

Om Monsterland 2: Junior Revenge

Kan du hjälpa junior att väcka det stora röda blocket? Klicka på de färgade blocken för att få honom att falla ner. Du får de mesta poängen när du använder så få musklick som möjligt!