back to home dude

Monsterland 1

Monsterland 1

Om Monsterland 1

Se till att den lilla röda blocket (Junior) kommer till den stora röda blocket (Senior)! Gör detta genom att klicka bort block med andra färger, men se till att du inte låter Junior falla! Ta bort så få block som möjligt för att få 3 stjärnor!