back to home dude

Monster Town

Monster Town

Om Monster Town

Försvara din gata mot de framryckande zombies. Träna trupper och arbetare och använd dig av byggnaderna längs vägen. Låt dem inte passera!