back to home dude

Monster Rush

Monster Rush

Om Monster Rush

Monster Rush är ett roligt tornförsvarsspel som blir svårare ju längre du lyckas överleva monsterattacken. Först måste du bara se till att monstret inte klarar sig till slutet av banan. Men snabbt kommer dock monstren att börja skjuta tillbaka på dina torn. Kan du uppgradera dina torn för att göra dem robusta nog för att klara attacken?