back to home dude

Monster Mask

Monster Mask

Om Monster Mask

Förstör så många hus som möjligt, bilar, helikoptrar etc. för att tjäna poäng. Om du är under marken kan du hoppa högre genom att upprepade gånger trycka på mellanslag.