back to home dude

Monster Legions

Monster Legions

Om Monster Legions

Se till att du återinför lugnet i kejsarriket genom att besegra fienden. Bli en legend och ta som den Stora Mästaren upp striden mot de ondas trupper. Kan du göra de rätta valen och vinna striden?