back to home dude

Monster Go!

Monster Go!

Om Monster Go!

Monster Go! är ett superkul och utmanande pusselspel. Ditt mål är att koppla ihop monster av samma slag med så få rörelser som möjligt samtidigt som de täcker hela fältet med energilinjer. Men välj dina vägar klokt. Linjerna mellan monstret kan inte korsa varandra. Monstren gör små söta ljud när du kopplar ihop dem.