back to home dude

Monster Cube

Monster Cube

Om Monster Cube

Ta stenar ur kuben och placera tillbaka dem på en annan plats. Försök att få tre lidadana stenar bredvid varandra så att de försvinner. Spela så bort kuben. Som hjälpmedel får du rotera kuben.