back to home dude

Money Truck

Money Truck

Om Money Truck

Hoppa in i värde-transportbilen och transportera de värdefulla föremålen så snabbt som möjligt till slutstationen! Tappa inte bort bytet, annars får du en lägre poäng eller måste du själv pröva nivån på nytt!