back to home dude

Mon Sudoku

Mon Sudoku

Om Mon Sudoku

Spela Sudoku och använd monstren istället för siffrorna. Använd varje monster endast en gång i varje rad, kolumn och ruta.