back to home dude

Momma's Diner

Momma's Diner

Om Momma's Diner

Hjälp Momma att få den bästa restaurangen i staden! Se till att kunden får sin beställning i tid och duka sen ordentliga av bordet. Ju bättre du gör, desto högre poäng!