back to home dude

Momentum Master

Momentum Master

Om Momentum Master

Försök att fly från slottet och att utforska den vida världen med spindeln genom att svinga dig från punkt till punkt. Använd tyngdkraften och hastigheten för att svinga dig till höger. Hur långt kan du komma?