back to home dude

Molehill Empire

Molehill Empire

Om Molehill Empire

I Molehill Empire kan du odla din egen trädgård. Besök städerna Garden View och Blossom Village där du kan köpa olika typer av växter. Var snäll mot din trädgård och se till att det växer fina grönsaker. Genom att skapa en vacker trädgård kommer du att få en massa besökare som säkert vill köpa något. Behandla dina kunder väl, för innan du vet har det kommit mullvadar förbi som har ödelagt din trädgård ..