back to home dude

Mole Rat Fight

Mole Rat Fight

Om Mole Rat Fight

Slå så många blindråttor som möjligt och försök slå datorn. Låt de blinda blindråttorna vara ifred annars förlorar du poäng.