back to home dude

Moby Dick 2

Moby Dick 2

Om Moby Dick 2

Hjälp valen Moby Dick att överleva. Han måste äta i tid, andas luft och elimenera valfångarna. Rädda valen!