back to home dude

Moby Dick 1

Moby Dick 1

Om Moby Dick 1

Hjälp valen Moby Dick att överleva. Han måste äta i tid, andas luft och elimenera valfångarna. Rädda valen!