back to home dude

Mixed World Weekend

Mixed World Weekend

Om Mixed World Weekend

I den här blandade världen är inte runda varelser tillåtna. Det låter kanske konstigt och omvänt. Men det är nu så den här världen fungerar. Använd de fyrkantiga varelserna och se vad för funktioner de har. Du måste komma underfund med, hur du kan stöta av de runda varelserna från blocket.