back to home dude

Mister Bazooka

Mister Bazooka

Om Mister Bazooka

Det finns nya, våldsamma fiender på gång som har planer på att anafalla städerna. Det är upp till dig att ta upp striden och att anfalla fienden innan de gör det. Rikta din bazooka, se till att du har en bra höjd och hastighet och ge eld! Se till att du får tag i alla fiender.