back to home dude

Missing Mechanism

Missing Mechanism

Om Missing Mechanism

Se till att bollen kommer i tuben. Gör maskinen komplett så att den kan fungera igen. Hur kan du reparera det här?