back to home dude

Mini Monkeys 3

Mini Monkeys 3

Om Mini Monkeys 3

Denna gång har du förlorat de 15 miniaporna på ett piratskepp! Leta igenom omgivningen och samla föremål som kan komma väl till pass. Hur snabbt har du hittat dem allihopa?