back to home dude

Mine Upgrade

Mine Upgrade

Om Mine Upgrade

Du är den stora chefen i ditt eget gruvföretag. Du måste därför anställa människor och se till att det finns tillräckligt med material. Kan du låta det här lilla företaget växa till ett enormt imperium?