back to home dude

Mine Blocks 2

Mine Blocks 2

Om Mine Blocks 2

Dyk in i den gigantiska världen av Mine Blocks! Samla block, placera dessa sedan på en annan plats och utforska så omgivningen i nivån. Hur mycket kommer du att upptäcka?