back to home dude

Militia Wars

Militia Wars

Om Militia Wars

Denna prickskytt blir beskjuten av många fiender. Du måste komma ut ur din skyddsplats för att elimenera fienden. Var snabb.