back to home dude

Metal Ball 1

Metal Ball 1

Om Metal Ball 1

Styr bollen säkert genom nivån. Försök att göra det snabbt, men se till att du inte faller ned från kanten.