back to home dude

Metal Animal

Metal Animal

Om Metal Animal

De här djuren är starka och smarta. De vet hur de måste använda vapen och slår så ut varandra. Härmed får överlevandet av den starkaste en helt ny sida. Hoppa in i din tank och visa att smådjur nu också överlever!