back to home dude

Messi's Hand

Messi's Hand

Om Messi's Hand

En jätte Pepe försöker att ställa sig på Messis hand. Hjälp Messi att undkomma från en skada genom att undvika tacklarna och bollarna och att vara snabbare än jätten.