back to home dude

Merry Xsmash

Merry Xsmash

Om Merry Xsmash

När 3 eller fler julgranskulor med samma färg sitter bredvid varandra får du ta bort dem! Ju större grupp, desto fler poäng tjänar du!