back to home dude

Mega Miner

Mega Miner

Om Mega Miner

Gräv upp mineralerna och sälj dem. Använd pengarna till att köpa bättre utrustning.