back to home dude

Mega Boulder Rampage

Mega Boulder Rampage

Om Mega Boulder Rampage

Undvik de fallande stenarna och försök att överleva så länge som möjligt! Samla så mycket pengar som möjligt så att du därefter kan köpa nya föremål i butiken! Lyckas du att få den högsta poängen?