back to home dude

Mechanical Soldier

Mechanical Soldier

Om Mechanical Soldier

Upptäck livet av en soldat. Spring genom landskapet och skjut på fiender som du träffar på på vägen. En farlig situation? Göm dig snaggt bakom ett föremål och anfall när kusten är säker!