back to home dude

Maze Mania 3D Labyrinth

Maze Mania 3D Labyrinth

Om Maze Mania 3D Labyrinth

En galen trollkarl beslutade en dag att det var dags för en förändring. Han beslöt sig att specialisera sig i labyrinter. Så nu sitter du här, fast i en labyrint. Hur kommer du ut? Det är frågan! Så sätt igång att leta!