back to home dude

Maya Mojo

Maya Mojo

Om Maya Mojo

Klicka på de olika pilarna på skärmen så att raderna kommer i rörelse! När 3 eller fler former med samma färg står bredvid varandra kommer de att tas bort. Kan du få den högsta poängen?