back to home dude

Maya

Maya

Om Maya

Se till att du varje gång på nytt låter bollslingran fullständigt försvinna innan den når slutet på vägen! Se till att tre eller fler bollar med samma färg kommer att ligga bredvid varandra för att få dem att försvinna. Kommer du att lyckas att spela ut alla nivåer i det här spelet?