back to home dude

Maxx the Robot

Maxx the Robot

Om Maxx the Robot

Roboten Maxx har gått vilse i denna främmande miljö. Försök att hitta utgången och när du stöter på fiender, förgör dem så snabbt du kan.