back to home dude

Max Fury Death Racer

Max Fury Death Racer

Om Max Fury Death Racer

Du är Mad Max. En levande legend. I en värld där nästan allt är förstört och alla håller på att bli galna, måste du hålla huvudet kallt. Kör i dödsracen och vinn pengar och bensin. Dessa pengar kan du sedan spendera, så att du kan göra bilen ännu bättre.