back to home dude

Mathrace

Mathrace

Om Mathrace

Det här spelet efterfrågar väldigt mycket av din kraft. I det här spelet testar vi nämligen dina reflexer och din kännedom samtidigt. Kan du lösa talet i tid innan du måste välja svaret? Talen blir hela tiden svårare!