back to home dude

Math Lines

Math Lines

Om Math Lines

Skjut iväg bollarna så att de 2 bollar som träffar varandra tillsammans blir 10. Se till att bollarna inte når slutet.