back to home dude

Matching Patterns

Matching Patterns

Om Matching Patterns

Matching Patterns är en variant av det berömda mahjongspelet. Börja från början eller välj din nivå, att para ihop identiska former. För att bilda ett par, måste blocken ligga bredvid varandra eller ligga fria på åtminstone en sida.